Підволочиська централізована бібліотечна система – це об`єднання бібліотек Підволочищини у єдине цілісне утворення. Підпорядковується відділу культури і туризму Підволочиської районної державної адміністрації.

     На теренах нашого реґіону провісниками бібліотек були товариства «Просвіти» та створені ними читальні.

     Ініціатива заснування «Просвіти» виходила з того, щоби з темного затурканого люду зробити самосвідому націю, якій належиться людська гідність та громадянські права. Одним із ідейників і засновників «Просвіти» був пароха с.Шельпаки Підволочиського району о.Степана Качали. Так ще 1868 року було започатковано діяльність цієї громадської організації.

     Перша читальня «Просвіти» у нашому районі  була відкрита у с. Староміщина (1883р.). Це була перша читальня на теренах Скалатського і Збаразького повітів.

     Вона дала добрий початок для утворення інших читалень. У 1908 році їх було уже 48. При них діяли «Самоосвітні гуртки», гуртки художньої самодіяльності, товариства «Сільський господар», «Молода Просвіта», «Союз Українок», спортивні товариства «Сокіл» та ін. Читачам були доступні книги з української класичної літератури та галузеві: книги з історії, географії України, сільського господарства, з мистецтва, книги спортивного змісту. Була велика кількість часописів.

     Слід зауважити, що читальня була у кожному селі .

      З приходом радянської влади в 1939 році діяльність товариств «Просвіта» та читалень була заборонена.

      У листопаді 1944 року новою владою було відкрито Підволочиську районну бібліотеку, яка підпорядковувалась Підволочиському районному відділу народної освіти. Першою її завідувачкою було призначено Губай (Казмірук) Олену Семенівну, а бібліотекарем Йориш (Токман) Цесю Йосипівну. Згодом бібліотека передана у підпорядкування Підволочиського районного відділу культури. У цей період бібліотека знаходилась в одній кімнаті. Книжковий фонд організувався із посилок книг, що надходили із східних областей та переданих із обласного бібліотечного колектора. 10 червня 1946 року Підволочиський районний відділ культури заснував дитячу бібліотеку.

     Із зростанням населення, розвитком промислового виробництва, із злиттям районів (приєднанням Новосільського району 1959 року) бібліотека поповнюється книжковим фондом, зростанням кількості періодичних видань, збільшенням штату працівників.

     40-50-ті роки – період відкриття масових бібліотек.

     60-ті роки стали позитивними у матеріальному покращенні становища бібліотек.

     У грудні 1962 року до Підволочиського району приєднують Скалатський район. Дві Скалатські районні бібліотеки стають – Скалатською міською бібліотекою для дорослих та Скалатською міською бібліотекою для дітей.

     1976 рік стає переломним у діяльності бібліотек району. На виконання рішення Ради депутатів трудящих «Про переведення державних масових бібліотек району на централізовану систему» Підволочиський відділ культури видає наказ № 14 від 01 березня 1976 року про  переведення усіх державних масових бібліотек району на централізовану систему бібліотечного обслуговування.   Згідно цього наказу створюється Підволочиська централізована бібліотечна система яка об’єднала 59 бібліотек. Із них - 55 сільських бібліотек, 2 міські бібліотеки, 2 центральні районні бібліотеки.  Діють 5 пересувних бібліотек. Директором новоствореної ЦБС призначено Писик Марію Михайлівну, яка пропрацювала на даній посаді до травня 1986 року.

     Проте централізація – це не тільки велика мережа бібліотек, це єдина бібліотечна система, що направлена на обслуговування користувачів єдиним книжковим фондом.

     У 1976 році фонд центральної бібліотеки поповнився на 3тис. примірників книг, читальний зал отримує щорічно більше 100 назв періодичних видань.

На цей час бібліотеки були ідеологічними установами. В роботі перевагу надавалося пропаганда політики партії.

     У травні 1986 року Писик Марію Михайлівну призначено на посаду завідуючої Підволочиським районним відділом культури. Тому з травня 1986 року по серпень 1992 року директором ЦБС призначено Ларіонову Ірину Володимирівну.

     Після проголошення Незалежності України бібліотеки поміняли напрям своєї роботи. Пріоритетними стали краєзнавчі та народознавчі напрями діяльності.

     З вересня 1992року по  серпень 2001 року директором ЦБС знову працювала Писик Марія Михайлівна.

     З вересня 2001року по травень 2007 року директор ЦБС Пліс Мирослава Андріївна.

     З червня 2007 року по сьогоднішній день директором ЦБС працює Жолубак Людмила Антонівна.

     У 2009 році пройшла реорганізація бібліотечних закладів системи. В результаті якої 12 бібліотек реорганізовано у пункти видачі літератури.

     На сьогоднішній день у Підволочиську централізовану бібліотечну систему входять: Підволочиська центральна районна бібліотека, Підволочиська центральна дитяча бібліотека, Скалатська міська бібліотека для дорослих, Скалатська міська бібліотека для дітей, 42 сільські бібліотеки-філії та 12 пунктів видачі літератури.          

     Бібліотеки системи на даний час – це інформаційні, культурно-освітні, дозвіллєві заклади, консультативні центри з питань  читання. Вони спрямовують свою роботу на відродження значимості бібліотеки як центру духовної національної культури, виховання у читачів патріотизму, любові до рідного краю, посилення інтересу до книг про історію та сьогодення України.

Випадкова стаття

  • Дячун Анна
    (з дому Сало; 25.09.1898р., с.Токи Підволочиського р-ну – 03.02.1969р., США) – музикант, громадський діяч. Магістр музики. Від 1914р.…
    11/05/2011 - 12:21
  • Лукович Володимир Васильович
    (27.07.1934р., с.Жеребки Королівські, нині с. Жеребки Підволочиського р-ну) – вчений у галузі математики. Доктор технічних наук (1984р.).
    23/06/2011 - 05:44 Read more >>

Контакти